Hur man använder empatisk lyssnande för att odla stora personliga relationer

De bästa relationerna bygger på grundvalen av solid kommunikation . Sann kommunikation inkluderar förmågan att lyssna empatiskt till varandra. Som känslomässiga människor behöver vi alla empati. Det är en typ av kärlek , respekt och förståelse som har förmågan att odla fantastiska personliga relationer. Empatisk lyssnande gör konversationer meningsfulla, inspirerande och tillfredsställande. Världens bästa ledare är empatiska lyssnare som vet att det är viktigare att lyssna än att tala.

Tyvärr tenderar de flesta att tala mycket mer än de lyssnar på. Genom att fokusera på vad andra säger, känner och gör presenterar du dig inte bara mer effektivt utan lär dig också mer. Empatisk lyssnande är ett sätt att lyssna och svara på andra som förbättrar förståelse och förtroende. Om du vill bygga bättre relationer med din partner, dina barn, din chef eller någon annan kan du använda empatisk lyssnande för att odla sambandet.Det finns fyra nycklar till empatisk lyssnande. Dom är:1. Lyssna snarare än hör

Empatiska lyssnare hör inte bara konversationen. De lyssnar. Att lyssna innebär fokus och koncentrerad ansträngning. Att lyssna innebär att vara uppmärksam på den andras berättelse, språkanvändning, röst och kroppsspråk. Du är medveten om både det verbala och icke-verbala meddelanden som vidarebefordras. Ändå är empatisk lyssnande inte en passiv process. Du måste vara förlovad och aktiv i konversationen.

Steve Covey har ett berömt citat som säger 'Sök först att förstå, sedan förstås' vilket är det ultimata målet att lyssna. Du måste tänka på det budskap som förmedlas ur talarens perspektiv utan att lägga in dina egna åsikter och bedömningar.De flesta har den fysiska förmågan att höra, men inte så många har medvetenheten om att lyssna. De som gör det bygger starkare relationer och band med andra. När du verkligen lyssnar på en annan person skickar du meddelandet att du värdesätter dem och vad de säger och känner. Genom att lyssna empatiskt snarare än bara att höra uppmuntrar du talaren att uttrycka sig själv helt utan rädsla för kritik, hot eller avbrott. Du bygg förtroende vilket är en viktig del av alla relationer. Du är verkligen intresserad av vad de säger, och du bedömer inte dem för att säga det.

jag har ingen ambition i livet

2. Ställ öppna frågor

Empatiska lyssnare känner till kraften i öppna frågor i ett förhållande. Öppna frågor är utformade för att uppmuntra ett meningsfullt svar som kommer från mottagarens hjärta och själ. Svaret är öppet. Du försöker inte förutsäga eller instruera ett specifikt svar. Snarare vill du uppmuntra ett autentiskt svar. Dessa är högt ställda frågor till både dig och talaren. De skapar en inlärningsupplevelse för båda parter eftersom de väcker tanke och reflexion . De utveckla konversationen genom att uppmuntra öppenhet. Om du vill ta reda på mer om personen du pratar med, inklusive deras drömmar, önskningar, behov och problem, kan du göra det genom att använda öppna frågor.

Genom att ställa öppna frågor uttrycker du en önskan om djup kommunikation med mottagaren. Du är visar respekt och öppna dörren för samarbete. Öppna frågor tillåter förhållandet att växa eftersom de är en bro för förståelse och effektiv kommunikation. Du kan använda öppna frågor med en älskad att bygg intimitet . Du kan använda dem med en chef för att bygga förtroende och uttrycka intresse för karriärtillväxt. Alternativen är oändliga eftersom dessa frågor är ett kraftfullt verktyg för att odla personliga relationer.Exempel på en sluten fråga: 'gillar du honom / henne?' - svaret är antingen ja eller nej.

Exempel på en öppen fråga: 'vad är det med honom / henne som du gillar eller ogillar?' - svaret kräver tanke och kommer sannolikt att fördjupa sig i möjligheterna att lyssna, förstå och kanske undersöka med ytterligare frågor.

Mer väsentlig empath-läsning (artikeln fortsätter nedan):

3. Reflektera tillbaka för att förstå

Empatiska lyssnare fungerar alltid som en spegel - de återspeglar vad de tror att talaren säger och känner att de förstår. Reflekterande lyssnande är viktigt eftersom det håller båda parter på samma sida. Reflektionen gör det möjligt för högtalaren att verifiera att du hör korrekt, och det gör att lyssnaren kan avgöra att högtalaren är fullständigt förstådd. Reflekterande lyssnande hjälper talaren att höras och uppnå sitt syfte i konversationen.

Genom det här typ av lyssnande kan du till och med hjälpa talaren att bestämma sig för en åtgärd eller utforska hans / hennes känslor till ett nytt djup. För att använda denna typ av lyssnande, efter att talaren har pratat i flera minuter och har slutat naturligt, sammanfatta vad du har hört och be om verifiering av att du är korrekt. Du kan till exempel säga ”Så om jag förstår rätt, är du frustrerad över att du inte har kunnat spendera tid ensam på helgerna. Har jag rätt?'

Reflekterande lyssnande är viktigt för alla relationer. Det låter talaren veta att han eller hon har hörts och stöds så väl som förstått. Reflektion hjälper till att ge feedback och låter talaren nå djupare uttrycksnivåer. Om du vill bygga hälsosamma relationer och skapa rapport, reflekterande lyssnande är ett bestämt sätt att åstadkomma just det.

4. Lyssna utan att ge råd

Att lyssna och ge råd är två helt olika strategier. Att lyssna uppmuntrar den andra personen att dela sin berättelse ur sitt perspektiv. Om du vill bli en sann empatisk lyssnare och kultivera fantastiska relationer måste du lära dig konsten att lyssna utan att lösa. Även om du kanske känner dig tvungen att ge råd eller lösa talarens problem, är detta inte en effektiv metod för att kommunicera med empati eftersom lyssnande inte handlar om att förändra den andra personen.

jag tycker om att vara ensam för mycket

Målet med att lyssna är att få kontakt med personen och bygga en relation baserad på förtroende. Det är utmanande att lyssna på någon och inte hjälp dem lösa problemet de talar om, men genom att göra det kan du bygga upp en enorm mängd förtroende. Du kan till exempel lyssna helt enkelt på ett problem och sedan helt enkelt säga 'Wow, jag är så ledsen att du var tvungen att gå igenom det.' Om inte någon specifikt ber om ditt råd är det bäst att inte erbjuda det. Och om du väljer att ge råd, se till att du lyssnar först.

Empatisk lyssnande förbättrar ömsesidig förståelse och bygger förtroende. Det är en viktig färdighet att lära sig om du vill kultivera och upprätthålla goda relationer med vänner, familj, älskare, kollegor och någon annan du umgås med.

Inte bara kommer empatisk lyssnande att bygga en säker miljö där personen du bryr dig om kan släppa sina känslor utan rädsla, men det är också en del av att minska ångest och spänning. Om det finns någon i ditt liv som du vill bygga en relation med, arbeta med de färdigheter som beskrivs ovan för empatisk lyssnande. Bli den person som han eller hon kan hälla ut sina drömmar, förhoppningar och bekymmer utan rädsla. När du väl behärskar denna färdighet, se ditt förhållande blomstra till en meningsfull och djup anslutning, endast möjlig genom empati.